Tehničke osobine hrasta
Svojstva drvene građe

Tehničke osobine hrasta

Tehničke osobine hrasta su opisane u sledećem tekstu: HRAST KITNJAK (Quercus petraea) Hrast kitnjak je drvo iz roda hrastova, porodice...
Read More
Tehničke osobine lipe
Svojstva drvene građe

Tehničke osobine lipe

Tehničke osobine lipe su opisane u sledećem tekstu: LIPA (Tilia platyphylla Skop) Areal rasprostranjenja rane lipe, ili velelisne lipe, nalazi...
Read More
Tehničke osobine bukve
Svojstva drvene građe

Tehničke osobine bukve

Tehničke osobine bukve su opisane u sledećem tekstu: BUKVA - (Fagus silvatica L.) Bukva je najraširenija vrsta drveća u našoj...
Read More
Često postavljana pitanja Svojstva drvene građe

Građa, svojstva i upotrebljivost domaćih vrsta drveća

Nekoliko hiljada drvenastih vrsta drveća koje se neđusobno razlikuju po botaničkim, histološkim i tehnološkim karakteristikama, pružaju neograničenu mogućnost za naučna...
Read More
Drvena burad

Održavanje bačvi

● Iskustva Rajačkih vinogradara Za visok kvalitet i prirodnost domaćih vina od velikog značaja je znalačka nega i održavanje sudova...
Read More
1 2 3 4 5 6