Tehničke osobine belog bora
Svojstva drvene građe

Tehničke osobine belog bora

Tehničke osobine belog bora su opisane u sledećem tekstu: BOR BELI (Pinus silvestris L.) Areal rasprostranjenja belog bora je dosta...
Read More
Tehničke osobine jele
Svojstva drvene građe

Tehničke osobine jele

Tehničke osobine jele su opisane u sledećem tekstu: JELA, obična (Abies alba) Areal rasprostranjenja jele je u srednjoj, zapadnoj i...
Read More
Tehničke osobine smrče
Svojstva drvene građe

Tehničke osobine smrče

Tehničke osobine smrče su opisane u sledećem tekstu: SMRČA (Picea abies Karst.) Areal rasprostranjenja smrče je na planinama srednje i...
Read More
Tehničke osobine jasena
Svojstva drvene građe

Tehničke osobine jasena

Tehničke osobine jasena su opisane u sledećem tekstu: JASEN (Fraxinus excelsior L.) Areal rasprostranjenja običnog jasena je u čitavoj Evropi...
Read More
Tehničke osobine bagrema
Svojstva drvene građe

Tehničke osobine bagrema

Tehničke osobine bagrema su opisane u sledećem tekstu: BAGREM (Robinia pseudoacacia L.) Bagrem je prenet u Evropu početkom 17. veka...
Read More
1 2 3 4 6