Klijenti sa kojima imamo dugogodišnju saradnju

Klijenti koji u nama vide pouzdanog partnera su mnogobrojni i dolaze iz veoma različitih delatnost, država i kontinenata. Kolibica je u svojoj bogatoj karijeri opremila mnoge poznate restorane, barove, kafiće i druge objekte širom regiona. Takođe smo sa svojim rešenjima za enterijer učestvovali na mnogim sajmovima, sipozijumima i raznim manifestacijama. Osim opremanja enterijera širom regiona izvezli smo naše proizvore širom evrope a i celog sveta. Mnogi naši klijenti kao reklamni maretijal koriste naše proizvode od drveta sa istaknutim brendom po ženlji klijenta. Dugačka lista renomiranih klijenata govori o našoj posvećenosti klijentu, pouzdanosti i poštovanju kvaliteta i dogovorenog posla.