Opis

Drveno bure od 225 litara – barik sa postoljem se proizvodi od hrasta kitnjaka. – Drvena burad mogu biti sa pocinkovanim ili crnim obručima.

Vino bi trebalo da zri u hrastovoj buradi. Iako fermentacija u drvenom buretu može dodati specifičan i kompleksan ukus vinu, danas je uobičajeno da vino zri u velikim cisternama, a da se zatim pretače u burad radi dozrevanja.
Hrast može dodati vinu razne arome i ukuse nalik na puter, vanilu, mirođiju, kokos, karanfilić, karamelu ili cimet. Srpski hrast lužnjak može dodati mnogo jaču aromu nego Francuski hrast (Quercus pedunculata and Q. sessiflora). U proizvodnji barik buradi koristimo hrast kitnjak i hrast medunac. Barik bure od 225 litara ima dve šine koje su širine 50 mm (na sredini bureta) i dve šine širine od po 40 mm (na krajevima bureta).

Barik burad proizvodimo u 3 nivoa nagorevanja – slabo, srednje i jako nagorelo bure.

Ova burad standardno imaju pocinkovane obruče, ali prema zahtevima kupaca, u skladu sa njihovim potrebama, možemo ih izraditi i sa crnim obručima. Takođe, možemo izbrendirati burad, ukoliko je to potrebno.