Opis

Stolovi od drvene buradi su klub stolovi i proizvode se od polovine barik bureta. Tabla stola se izradjuje od drveta ili stakla.