Destilacija rakije od šljive

Prema savetima iskusnih tehnologa u proizvodnji rakije od šljive, želimo objasniti složenosti procesa destilacije i ključne faktore koji utiču na kvalitet finalnog proizvoda. Destilacija, kao ključna faza u proizvodnji rakije, zahteva ne samo odgovarajuću opremu već i pažljivo vođenje i preciznu kontrolu kako bi se postigao vrhunski proizvod.

Aparatura za destilaciju, poznata kao kazan, igra ključnu ulogu u procesu destilacije. Prema specifikacijama, kazan treba biti izrađen od elektrolitičkog bakra (poznatog i kao „ženski bakar“), sa odgovarajućom debljinom zidova i dna. Bakar ima svojstva koja povoljno utiču na proces destilacije, poput neutralizacije neželjenih supstanci i poboljšanja ukusa rakije. Dužina parovodne cevi i zapremina hladnjaka takođe su važne za efikasan proces destilacije.

Proces destilacije:

Destilacija prevrelog kljuka:

Ova faza obuhvata odvajanje sredine frakcije, poznate kao „srce“, uz dodavanje određene količine vode radi postizanja optimalne jačine destilata. Trajanje destilacije je ključno, a preporučuje se minimum 3 sata kako bi se osiguralo da se izdvoji samo najkvalitetniji deo destilata. Važno je prekinuti destilaciju kada destilat dostigne jačinu od 25%.

  • Trajanje destilacije: Minimum 3 sata
  • Dodavanje vode: 10-20% od količine kljuka
  • Jačina destilata: Prekida se kada dostigne 25%

Redestilacija sirove meke rakije:

U ovoj fazi, frakcija prvenca se izdvaja u određenom procentu od količine meke rakije, dok se srednja frakcija, sa određenom jačinom, zadržava. Patoka, odnosno frakcija koja sledi nakon srednje, se izdvaja prepoznavanjem prvih gorko-kiselkastih ukusa. Trajanje ove faze je takođe važno, preporučuje se minimum 3,5 sata, uz kontrolu temperature destilata od 14-16ºC.

  • Frakcija prvenca: 0,5-3% od količine meke rakije
  • Trajanje: Minimum 3,5 sata
  • Temperatura destilata: 14-16ºC
  • Jačina srednje frakcije: 55-65%

Na kraju procesa destilacije, dobijeni destilat se razblažuje destilovanom vodom do željene jačine. Iskustvo i nauka pokazuju da rakija postiže svoj najlepši ukus i arome kada je na određenoj jačini, što zahteva pažljivo razblaživanje destilata.

Ukratko, proces destilacije rakije od šljive zahteva posvećenost, preciznost i odgovarajuću opremu kako bi se postigao vrhunski proizvod. Tehničke karakteristike aparature, zajedno sa detaljima o temperaturi, trajanju destilacije i procentu alkohola, ključni su faktori za uspeh u proizvodnji rakije visokog kvaliteta. Osiguranje da se svaka faza procesa pažljivo izvodi, uz pravilno vođenje i kontrolu, garantuje izuzetan ukus i kvalitet rakije koja će zadovoljiti i najprobirljivije nepce.