Опис

Ribež – rende za kupus se proizvodi od bukve, sa veoma oštrim i kvalitetnim sečivima od nerđajućeg čelika.

Cene malih ribeža:
30-50 kom. – 3,50 Eur/kom.
50-100 kom. – 3 Eur/kom.
100-500 kom. – 2,70 Eur/kom.
500-1000 kom. – 2,40 Eur/kom.
preko 1000 kom. – 2,10 Eur/kom.

Cene velikih ribeža:
30-50 kom. – 5 Eur/kom.
50-100 kom. – 4,70 Eur/kom
100-500 kom. – 4,20 Eur/kom.
500-1000 kom. – 3,70 Eur/kom.
preko 1000 kom. – 3,60 Eur/kom.