Opis

Drvene kofe se proizvode od bukve, hrasta ili jasena. Obruči mogu biti pocinkovani ili crni. Visina kofe je 32 cm, a prečnik u gornjem delu 33 cm. Ove kofe su veoma atraktivne za dekoraciju u bašti, praktične za domaćinstvo za čuvanje povrća itd.

Cene drvenih kofa:

Do 10 komada – 30 Eur
10-50 komada – 25 Eur
preko 50 komada – 20 Eur