tehničke osobine jasena

Tehničke osobine jasena

Tehničke osobine jasena su opisane u sledećem tekstu:

JASEN (Fraxinus excelsior L.)

Areal rasprostranjenja običnog jasena je u čitavoj Evropi i u severnim delovima Male Azije. Njegova visinska rasprostranjenost je od 650 m/nv do oko 1400 m/nv na planinama Južnih Alpa.

Stablo jasena je visoko od 25 do 35 m, a dužina debla je 15-20 m. Stabla starosti do 300 godina dostižu prsni prečnik do 1 m. Krošnja je ovalna i zaobljena. Grane su debele i većinom usmerene na gore.

Jasen u mladosti ima tanku, glatku i zelenkasto-sivu koru, koja u starosti poprima žuto-sivu boju i postaje plitko glatko izbrazdana. Zapreminsko učešće kore je oko 13,9%, a njena gustina je oko 457 kg/m3.

Gustina jasenovog drveta iznosi: u apsolutno suvom stanju – 650, u prosušenom – 690 i u sirovom stanju do 1140 kg/m3. Zapreminska poroznost jasenovine iznosi 57%. Ukupna linearna utezanja iznose: aksijalno oko 0,4%, radijalno 4,6 do 5,0% i tangencijalno od 8,0 do 8,4%. Ukupno zapreminsko utezanje iznosi 12,8 do 13,6%, a specifično zapreminsko utezanje 0,43 do 0,45%.

Drvo jasena se dobro obrađuje ručno i mašinski, dobro se rendiše i tokari, dobro se suši i lepi. Drvo jasena se, u principu, dobro površinski obrađuje, mada se loše bajcuje. Drvo je prave žice, dobro se cepa i lako se savija.

Jasen se posebno ceni u proizvodnji sečenog i ljuštenog furnira. Upotrebljava se za proizvodnju nameštaja, parketa, kao konstrukciono drvo, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Specijalna namena jasenovine je za proizvodnju sportskih sprava, zatim za proizvodnju stilskog nameštaja, u brodogradnji, vagonogradnji, avionskoj i mašinskoj industriji i u drugim oblastima.