tehničke osobine bagrema

Tehničke osobine bagrema

Tehničke osobine bagrema su opisane u sledećem tekstu:

BAGREM (Robinia pseudoacacia L.)

Bagrem je prenet u Evropu početkom 17. veka i sada se areal njegovog rasprostranjenja nalazi u Evropi, severnoj Africi i Novom Zelandu. Stablo dostiže visinu do 25 m, dužinu debla do 10 m i prsni prečnik oko 0,8 m. Krošnja je retka, ako je stablo na osami, onda je okrugla, a ako je u sastojini, onda je po pravilu duguljasta.

Kora bagremovog stabla je u mladosti glatka i siva, kasnije je deblja i dobija sivo-smeđu boju sa uzdužnim pukotinama. Zapreminsko učešće kore iznosi do 10%.

Bagrem je jedričava vrsta drveća. Beljika je vrlo uska (3 do 6 prstenova prirasta). Prstenovi prirasta su markantni. Traheje su raspoređene u obliku prstenova. Kontrast u boji tamnog kasnog i svetlog ranog drveta je veliki. Traheje ranog drveta obično su okružene parenhimom, a kasnije ispunjene tilama, vide se prostim okom na poprečnim i uzdužnim presecima. Trake drveta su tanke i niske, homocelularne, ređe heterocelularne i vidljive na aksijalnim presecima.

Gustina bagremovog drveta iznosi: u apsolutno suvom stanju vlažnosti – 740, u prosušenom – 770 i u sirovom stanju 900 kg/m3. Zapreminsko učešće pora iznosi oko 52%. Ukupna linearna utezanja bagremovog drveta iznose: u aksijalnom pravcu 0,1%, u radijalnom 4,4%, u tangencijalnom oko 6,9%. Ukupno zapreminsko utezanje drveta iznosi od 11,4 do 12,2%. Specifično zapreminsko utezanje je po 1% higroskopne vlažnosti oko 0,4%.

Bagremovo drvo se mašinski dobro obrađuje, dobro se tokari i seče. Dobro drži eksere i zavrtnje. Sušenje bagremovine treba vršiti lagano, jer je sklona vitoperenju, krivljenju i raspucavanju. Bagremovina se dobro lepi, ali je potreban veći pritisak. Drvo se dobro površinski obrađuje i lakira. Trajnost bagremovog drveta je velika.

Drvo bagrema se upotrebljava za ogradu, vinogradarsko kolje, za tokarenje, za proizvodnju nameštaja, parketa, stepeništa, zbog velikog napona na udar upotrebljava se za proizvodnju držalja za alat, zatim za proizvodnju rudničkog drveta, drvene buradi i za razne druge proizvode.