Opis

Podnjača LR antivarozna hrastova sa limenim izvlakačem za LR ili DB košnicu sa 10 ramova, izrađena od hrastove daske debljine 20mm. Antivarozna podnjača je dublja od standardne daščane podnjače. Sadrži mrežu sa okcima 3x3mm i pokretni deo od pocinkovanog lima koji se izvlači. Mreža onemogućava da se varooa ponovo vrati u košnicu, a zahvaljujući limu koji se izvlači podnjača se lako čisti i ujedno omogućava vršenje kontrole broja opalih jedinka varooe. Izrađuje se od čamove ili hrastove daske.