Nekoliko hiljada drvenastih vrsta drveća koje se neđusobno razlikuju po botaničkim, histološkim i tehnološkim karakteristikama, pružaju neograničenu mogućnost za naučna istraživanja u ovoj oblasti. Međutim, i pored toga, nedostatak sredstava i nedostatak ekonomskog interesa učinili su da je sa anatomske, a delimično i tehnološke strane, do sada obrađeno nešto preko 250 vrsta drveća, od kojih veći ekonomski značaj ima oko 50 vrsta drveća. Sa botaničke strane broj istraženih, čak sistematski vrlo detaljno obrađenih vrsta drveća je mnogo veći.

U našoj zemlji industrijski značaj ima oko 20 vrsta drveća, od kojih veći značaj ima samo nekoliko njih. Među najznačajnije domaće vrste drveća spadaju: bukva, hrast, smrča, jela i bor. Ostalih vrsta ima manje, pa je njihov ekonomski značaj manji.

Za detaljnije upoznavanje sa domaćim četinarskim i lišćarskim vrstama drveća, daćemo pregled podataka o građi, svojstvima i industrijskoj upotrebljivosti, u našoj zemlji značajnijih vrsta drveća.

Tehničke osobine bukve
Tehničke osobine lipe
Tehničke osobine hrasta
Tehničke osobine bagrema
Tehničke osobine jasena
Tehničke osobine smrče
Tehničke osobine jele
Tehničke osobine belog bora
Tehničke osobine crnog bora
Tehničke osobine oraha
Tehničke osobine bresta
Tehničke osobine topole